icon Henkilöstö

Henkilökunta
Jatkuva ammatillinen kouluttautuminen kuuluu olennaisena osana henkilökunnan ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilökuntamme kouluttautuu niin koti- kuin ulkomaisissa koulutuksissa.
Ystävällisen ja ammattitaitoisen henkilökunnan tavoitteena on luoda asiakkaalle rauhallinen, turvallinen ja miellyttävä hoitoympäristö CyberKnife –hoitotapahtuman aikana,  jota voidaan yksilöllisesti muokata asiakkaan toiveiden mukaan mm. hoidon aikana kuunneltavalla lempimusiikilla.
Teemme lääketieteellistä tutkimusta CyberKnife -hoitoihin liittyen ja olemme mukana osana kansainvälisiä tutkimuksia. Hyödynnämme myös viimeisimpiä kansainvälisiä tutkimustuloksia hoitojen suunnittelussa.

Tule rohkeasti tutustumaan henkilökuntaamme.

Lääkäri

Syöpätautien ja sädehoidon lääkäri tekee vastaanotolla päätöksen potilaan soveltuvuudesta CyberKnife -sädehoitoon. Hoitosoveltuvuuteen vaikuttaa mm. hoitokohteen sijainti, tautiluokitus ja potilaan yleisvointi.

Neurokirurgisilla potilailla päätöksen hoidosta tekee hoitava neurokirurgi.

Hoitokohteesta riippuen, lääkäri arvioi mahdollisten paikannusmerkkien asettamisen tarpeen ennen sädehoidon suunnittelukuvauksia.

Lääkäri määrittää suunnittelukuvausten (CT ja MRI) perusteella hoitokohteen ja hyväksyy valmiin annossuunnitelman ennen hoidon aloittamista.

Lääkäri pitää sädehoitojakson lopussa vastaanoton, jossa mm. tarkistetaan potilaan sen hetkinen vointi ja selvitetään jatkokontrolliajat. Ensimmäinen kontrollivastaanotto tapahtuu lääkärin kanssa tapauskohtaisesti sovitun ajan (1-3 kk) kuluttua sädehoitojakson päättymisestä.

Fyysikko

Fyysikko laatii henkilökohtaisen annossuunnitelman lääkärin määrittämään hoitokohteeseen. Annossuunnitelman tarkoituksena on saada hoitokohteeseen mahdollisimman suuri hoitoannos suojaten hoitokohdetta ympäröiviä terveitä kudoksia. CyberKnifen tarkkuuden ansiosta ympäröivien kudosten säderasitus jää erittäin pieneksi.

Röntgenhoitaja

Sädehoitoyksikön röntgenhoitaja toteuttaa sädehoidon CyberKnife –hoitolaitteella hyväksytyn annossuunnitelman mukaisesti. Hoitaja varaa myös kaikki hoitoon liittyvät ajanvaraukset ennen hoitojakson alkua. Hoitajan tehtäviin kuuluu kontrolloida ja valvoa hoidon teknistä etenemistä sekä luoda turvalliset ja sujuvat olosuhteet hoidon suorittamiselle. Potilasta valvotaan mm. monipuolisten ääni- ja kuvayhteyksien välityksellä.