icon Mikä CyberKnife on?

Uutta teknologiaa hyödyntäen tehokkaampaa hoitoa

iconCyberKnife

CyberKnife on robottitekniikkaan perustuva tarkkuussädehoitolaite. Sitä käytetään syövänhoidossa, mutta myös paljon hyvänlaatuisten kasvainten poistamiseen tai pienentämiseen.

CyberKnifella annettu sädehoito perustuu robotin käsivarressa olevaan pienikokoiseen lineaarikiihdyttimeen, joka tuottaa 6 megavoltin fotonisäteilyä. Vastaavanlaista säteilyä tuotetaan myös perinteisillä sädehoitolaitteilla, mutta sädehoidon antotapa on CyberKnifella erilainen. Johtuen erittäin liikkuvasta robottikäsivarresta, voidaan hoitosäde kohdistaa potilaaseen hyvin erilaisista kulmista, siten että sädeherkät elimet ja kudokset saadaan useimmiten väistettyä.
 

image

iconCyberKnifen robottitekniikka

Hoitolaitteessa käytetty robotti on merkiltään KuKa kr-240, jota käytetään yleisesti autoteollisuudessa. Tämä malli on muokattu toimimaan sädehoitolaitteen runkona. Robotin tarkkuus on erittäin suuri, se kykenee osumaan liikkuvaan kohteeseen alle 0.5 mm tarkkuudella. Suuri tarkkuus ja hoitosäteiden vapaa suuntaus mahdollistavat erittäin tarkan hoidon vaikeastikin sijaitseviin hoitokohteisiin.

CyberKnife löytää hoitokohteensa potilaasta vertaamalla annossuunnitelmasta tallennettua potilaan 3D -kuvaa omasta kuvauslaitteistosta saatuun röntgenkuvaan. CyberKnife käyttää kattoon ja lattiaan sijoitettua röntgenkuvauslaitteistoa hoitokohteen jatkuvaan hoidonaikaiseen seurantaan. Jos potilas liikahtaa hoidon aikana, laitteisto havaitsee tämän ja korjaa virheen muuttamalla robotin asentoa ja suuntaa tai ilmoittaa tarvittavat liikkeet tehtäväksi hoitopöydällä, jolla potilas makaa.

Perinteisesti sädehoidossa potilaan asento joudutaan kiinnittämään toistettavaan ja liikkumattomaan asentoon hoidon ajaksi. CyberKnifella automaattinen hoidonaikainen korjaus mahdollistaa potilasystävällisen fiksaation. Kun hoitokone kykenee seuraamaan potilaan asentoa, hoidon tarkkuus säilyy, vaikka asento hieman muuttuisikin.

image

Annettaessa sädehoitoa alueelle, joka liikkuu hengityksen tahdissa, käytetään hoidonaikaista hengityksen seurantaa. Tämän avulla robotti seuraa reaaliajassa potilaan hengitysliikettä osuen kohteeseen hengitysliikkeestä huolimatta. Robotti ns. hengittää potilaan mukana. Hengitysliike mallinnetaan ennen hoidon alkamista kamerajärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu kamera, joka seuraa potilaan hengitystahdistusliiveissä olevia LED-valoja. Niiden avulla tehdään CyberKnifen muistiin jokaiselle potilaalle oma, hänen vapaan hengityksensä mukainen malli. Tätä mallia seuraamalla hoitokone kykenee ennakoimaan hengitysliikkeen 10 millisekunnin tarkkuudella. Jos hengitysliike muuttuu hoidon aikana, esim. yskimisen tai haukottelun johdosta, hoitaminen pysähtyy ja hengitysmalli päivitetään uuden tilanteen mukaiseksi. Etuna hengitystä seuraavassa järjestelmässä on potilaan mahdollisuus hengittää normaalisti hoidon aikana.

iconCyberKnife sädehoidon toteutus

CyberKnife sädehoito toteutetaan useilla sadoilla fotonisäteillä, joiden halkaisija vaihtelee 5-60 mm välillä. Fotonisäde rajataan tietyn kokoiseksi kentän rajaimella eli kollimaattorilla. Robotti vai vaihtaa hoitosäteen kokoa nopeasti lisälaitteena olevan Iris™-kollimaattorin avulla. Joissain hoidoissa voidaan käyttää vain muutamaa kenttäkokoa, jolloin käytetään kiinteitä kollimaattoreita. Nämä eri kollimaattorit sijaitsevat Exchange™ pöydällä robotin vieressä. CyberKnife hakee oikean kollimaattorin pöydältä ja vaihtaa sen ennen hoitoa sekä tarvittaessa hoidon aikana.

image

iconCyberKnife laitteisto

image

Kuljeta hiiren osoitinta laitteen osion päälle saadaksesi lisätietoa osasta.