icon Syöpähoidot

Tarkkuutta koko kehon alueella

CyberKnife – tarkkuussädehoitolaitetta käytetään niin pahanlaatuisten kuin hyvänlaatuistenkin kasvainten hoitoon koko kehon alueella. Hoitokohteiksi soveltuvat parhaiten suhteellisen pienet (maksimi n. 7 cm) ja tarkkarajaiset kasvaimet. Hoidolla päästään jopa 0,3 mm tarkkuuteen. Aivojen ja selkäytimen alueen kasvaimien hoidot soveltuvat erityisen hyvin tarkkuussädehoitolaitteella toteutettaviksi. Myös osa sellaisista kasvaimista, joita ei esimerkiksi sijaintinsa vuoksi voida leikata tai joiden hoito perinteisellä lineaarikiihdyttimellä on ongelmallista, voidaan hoitaa tarkkuussädehoitolaitteella. Hoidon tarkkuuden ansiosta voidaan käyttää suurempia kerta-annoksia, jolloin sädehoitokertoja on vähemmän. Haittavaikutukset eivät kuitenkaan lisäänny. Hoitokertoja on tyypillisimmillään 1-6.

Hoidon osuvuus ja tarkkuus varmistetaan jatkuvalla hoidon aikaisella kuvantamisella. CyberKnife ottaa huomioon potilaan ja/ tai hoitokohteen liikkeen, minkä vuoksi tukikehikoita ja tiukkoja maskeja ei tarvita. Osa tarkkuussädehoitolaitteella tapahtuvista hoidoista on kuratiivisia, jolloin pyritään potilaan pysyvään paranemiseen. Pidemmälle edenneissä syöpätaudeissa hoidolla voidaan lievittää sairauden aiheuttamia hankalia oireita.

Esimerkkejä hoidettavista kohteista:

Aivot

 • aivojen hyvänlaatuiset muutokset (lisää kohdassa neurokirurgia)
 • aivojen yksittäiset etäpesäkkeet
 • aivojen etäpesäkkeen leikkauksen jälkeinen hoito
 • aivosyöpien uusintasädehoito

Selkäranka

 • selkäydintä painavat tai sen sisäiset kasvaimet
 • nikamien etäpesäkkeiden hoito ja uusintasädehoito (selkäydintä sädettämättä)

Keuhkot

 • paikallisen keuhkosyövän hoito
 • yksittäisen /yksittäisten keuhkoetäpesäkkeiden hoito

Eturauhanen

 • eturauhasen radikaali hoito
 • eturauhasen uusintasädehoito brakyterapian jälkeen

Muut alueet

 • hankalasti sijaitsevat kasvaimet / etäpesäkkeet
 • maksan kasvaimet
 • haiman kasvaimet
 • munuaisen kasvaimet

iconSelkärangan alueen hoidot

Rangan alueella CyberKnife soveltuu erinomaisesti selkäydintä painavien tai selkäytimen sisäisten kasvaimien hoitoon. Hoitolaite käyttää kohdentamisen apuna nikaman anatomiaa. Jyrkän annosjakauman vuoksi terve selkäydin säästyy suurilta sädeannoksilta. Nikaman luiset rakenteet voidaan hoitaa esimerkiksi ilman, että selkäydin saa merkittävästi säteilyä. Tästä syystä voidaan hoitaa myös nikamien uusintasädehoitoja tilanteessa, jossa selkäytimen sädeannos on jo aikaisemmista hoidoista täynnä.

iconKeuhkojen alueen hoidot

Keuhkojen alueen hoidoissa CyberKnife on verraton työkalu. CyberKnife ottaa koko hoidon ajan huomioon potilaan ja hoitokohteen liikkeen, joten mitään fiksaatiovälineitä ei tarvita. Potilas hengittää hoidon aikana normaalisti ja CyberKnife hengittää ”potilaan mukana”. Koska hoito on tarkkaa ja annosjakauma jyrkkä, voidaan potilaalle antaa hyvinkin suuria kerta-annoksia.

Pienen ja keskellä keuhkokudosta sijaitsevan keuhkosyövän hoito toteutetaan usein kolmella hoitokerralla (3 x 18 Gy). Tutkimusten mukaan tällainen sädeannos voi korvata leikkaushoidon. Näin ollen myös niille potilaille, joille leikkaus ei syystä tai toisesta tule kyseeseen, voidaan tarjota pysyvään paranemiseen tai pitkään tautivapaaseen elinaikaan tähtäävä hoito.

Jos kasvain sijaitsee lähellä välikarsinan suonirakenteita tai esimerkiksi kiinni kylkiluussa, pienennetään kerta-annosta. Tällöin hoito voidaan toteuttaa esimerkiksi 5-8 hoitokerralla.

CyberKnife tarvitsee kohdistamiseensa näkyvän hoitokohteen tai markkerin. Mikäli keuhkon syöpäkasvain erottuu tavallisessa röntgenkuvassa ja on hahmotettavissa CyberKnife -laitteen käyttämissä kuvauskulmissa, laite voi seurata varsinaista hoitokohdetta. Syöpäkasvain voidaan myös merkitä erillisillä markkereilla, jotka asetetaan useimmiten angiografiateitse.

CyberKnife -laitteella voidaan hoitaa myös keuhkojen yksittäisiä etäpesäkkeitä samoin periaattein kuin keuhkosyöpääkin.

iconEturauhasen hoidot

Eturauhasen syöpäkasvain on optimaalinen kohde tarkkuussädehoidolle. Sädebiologisen tutkimuksen mukaan suuret kerta-annokset soveltuvat hyvin eturauhassyövän hoitoon. Tarkkuus ja annosjakauman jyrkkyys varmistavat sen, että haitat pysyvät vähäisinä.

Kaikille eturauhassyöpäpotilaille asetetaan erityiset CyberKnife -hoitoa varten tarkoitetut kultajyvät eturauhaseen. Hoidon suunnittelutyötä varten tehdään CT- ja MRI -kuvaukset.

Hoito toteutetaan 5 kertaa (tavallisimmin 5 x 7,25 Gy), yleensä 2-3 kertaa viikossa. Yksittäinen hoito kestää noin tunnin. Potilaalle tämä on huomattava helpotus tavanomaiseen, 38 kertaa annettavaan ulkoiseen sädehoitoon verrattuna.

iconMuut alueet

Sisäelinten (maksa, haima, munuainen) hoitaminen on hankalaa niitä ympäröivien sädeherkkien kudosten vuoksi. Lisäksi näiden elinten hoitoa usein hankaloittaa hengityksen tahdissa tapahtuva liike. CyberKnife mahdollistaa tällaisten vaikeiden hoitokohteiden sädehoidon tarkkuutensa sekä hengitysliikkeen huomioivan toimintonsa ansiosta. Hoitokohteina voivat olla niin yksittäiset kasvaimet kuin oireita aiheuttavat etäpesäkkeetkin